Version 2.4.0Reno8 4G - CPH2461NOYESNOYESYESReno7 4G - CPH2363NOYESNOYESYESReno6 Lite - CPH2365NOYESNOYESYESReno6 4G - CPH2235NOYESNOYESNOReno5 4G - CPH2159NOYESNOYESYESReno4 4G - CPH2113NOYESNOYESYESReno3 Pro 5G - CPH2009NOYESNOYESYESReno Ace - PCLM10,PCLT10NOYESNONONOReno 10X Zoom - CPH1919NOYESNOYESYESOppo K10 Pro - PGIM10NOYESNOYESNOOppo K10 - CPH2373NOYESNOYESYESOppo F21 Pro - CPH2363NOYESNOYESYESOppo F19s - CPH2223NOYESNOYESYESOppo F19 - CPH2219NOYESNOYESYESOppo F17 - CPH2095NOYESNOYESYESOppo A96 - CPH2333NOYESNOYESYESOppo A95 - CPH2365NOYESNOYESYESOppo A77s - CPH2473NOYESNOYESYESOppo A76 - CPH2375NOYESNOYESYESOppo A74 - CPH2219NOYESNOYESYESOppo A73 - CPH2099NOYESNOYESYESOppo A53s - CPH2139 [eMMC]NOYESNOYESYESOppo A53s - CPH2135 [UFS]NOYESNOYESYESOppo A53 - CPH2127,CPH2131NOYESNOYESYESOppo A32 - PDVM00NOYESNOYESYESOppo A11s - PDVM00NOYESNOYESYESFind X5 Pro - CPH2305NOYESNOYESNOFind X5 - CPH2305,PFEM10,PFFM20NOYESNOYESNOFind X3 Pro - CPH2173,PEEM00NOYESNOYESNOFind X3 - PEDM00NOYESNOYESNOFind X2 NEO - CPH2009NOYESNOYESYESFind X2 Lite - CPH2005NOYESNOYESYESFind N - PEUM00NOYESNOYESNORealme X9 Pro - RMX3366NOYESNOYESNORealme X50 - RMX2144,RMX2051,RMX2025NOYESNOYESYESRealme X3 SuperZoom - RMX2086NOYESNOYESYESRealme X3 - RMX2142,RMX2081,RMX2085,RMX2083NOYESNOYESYESRealme X2 Pro - RMX1931NOYESNOYESYESRealme Q5 Pro - RMX3372NOYESNOYESNORealme GT2 Pro - RMX3301,RMX3300NOYESNOYESYESRealme GT2 - RMX3310,RMX3312,RMX3311NOYESNOYESNORealme GT NEO2 - RMX3370NOYESNOYESNORealme GT NEO 3T - RMX3372,RMX3371NOYESNOYESNORealme GT Explorer Master - RMX3366NOYESNOYESNORealme GT 5G - RMX2202NOYESNOYESNORealme C17 - RMX2101NOYESNOYESYESRealme C15 - RMX2195NOYESNOYESYESRealme 9i - RMX3941NOYESNOYESYESRealme 9 - RMX3521NOYESNOYESYESRealme 7i - RMX2103NOYESNOYESYESVivo Z5x - PD1990NOYESYESYESYESVivo Z5 - PD1921,PD1921TNOYESYESYESYESVivo Z1x - PD1921FNOYESYESYESYESVivo Z1 Pro - PD1911FNOYESNOYESNOVivo Y9s - PD1945YESNOYESNONOVivo Y91,Y91i,Y93,Y95 - PD1818,PD1811YESNONONONOVivo Y71 - PD1731FYESNOYESNONOVivo Y70 - PD2038FNOYESNOYESNOVivo Y65 - PD1621BFYESNOYESNONOVivo Y55s - PD1613BFYESNOYESNONOVivo Y55,Y55L - PD1613FYESNOYESNONOVivo Y53 - PD1628FYESYESYESNONOVivo Y53 - PD1628CFYESNONONONOVivo Y51 2020 - PD2044FYESNOYESNONOVivo Y50T - PD2023ENOYESNOYESNOVivo Y50 - PD1965FNOYESNOYESNOVivo Y31L - PD1505FYESNOYESNONOVivo Y31,Y51s,Y51a,Y51 (2021) - PD2050YESNONONONOVivo Y27 - PD1410FYESNOYESNONOVivo Y21L,Y25 - PD1309FYESNOYESNONOVivo Y20T - PD2093FYESNONONONOVivo Y20,Y20s - PD2034FYESNONONONOVivo Y12a,Y12s,Y20a - PD2060FYESYESNONONOVivo Y11s - PD2042FYESNONONONOVivo Y11,Y12i - PD1930FYESNONONONOVivo X60 Pro - PD2059FNOYESNOYESNOVivo X50 Pro PD2005FNOYESNOYESNOVivo X50 5G - PD2001FNOYESNOYESNOVivo X50 - PD2006FNOYESNOYESNOVivo V9 - PD1730FYESYESYESNONOVivo V7 Plus - PD1708FNONOYESNONOVivo V7 - PD1718FYESNOYESNONOVivo V5 Plus - PD1624FYESNOYESNONOVivo V20 SE - PD2038FNOYESNOYESYESVivo V20 SE - PD2038CFNOYESNOYESYESVivo V20 Pro - PD2020FNOYESNOYESYESVivo V20 2021 - PD2067FNOYESNOYESYESVivo V20 - PD2039FNOYESNOYESYESVivo V19 NEO - PD1948FNOYESYESNOYESVivo V19 - PD1969FNOYESNOYESYESVivo V17 Pro - PD1931FYESYESNONONOVivo V17 - PD1948FYESYESNONONOVivo V15 Pro - PD1832FYESNOYESNONOVivo V11 Pro - PD1814FYESYESNONONOVivo V1,Y35 - PD1502FYESNOYESNONOVivo T1 - PD2115NOYESNOYESNOVivo S7 5G - PD2020CNOYESNOYESNOVivo S5 - PD1932NOYESNOYESNOVivo S1 Pro - PD1945CFNOYESYESYESYESVivo S1 Pro - PD1945NOYESYESYESYESVivo S1 Prime - PD1945GFYESNOYESNONOVivo NEX S - PD1805,PD1805FNOYESNOYESNOVivo NEX Dual - PD1821,PD1821FNOYESNOYESNOiQOO U1X - PD2065ANOYESNOYESNOiQOO U1 - PD2023NOYESNOYESNOiQOO Pro 5G - PD1916,PD1916FNOYESNOYESNOiQOO NEO 5 - PD2055,PD2055FNOYESNOYESNOiQOO NEO 3 - PD1981,PD1981FNOYESNOYESNOiQOO NEO - PD1936,PD1936FNOYESNOYESNOiQOO 7 - PD2049NOYESNOYESNOiQOO 5 Pro - PD2025,PD2025FNOYESNOYESNOiQOO 5 - PD2024NOYESNOYESNOiQOO 3 5G - PD1955FNOYESNOYESNOiQOO - PD1824NOYESNOYESNO